Spa Planet

Electric steam-thermal stove «Combi-16» ; (380 V)

Оборудование

Electric steam-thermal stove «Combi-16» ; (380 V)

3200

Combi series electric stoves are equipped with a door-closed insulated tank for the stones, which is heated automatically, regardless of the operating mode of the steam generator. A steam generator of superheated steam, depending on the design and capacity of electric stoves, can operate in two or three modes of steam intensity.

Design features of „Combi“ stoves allow you to create and maintain in the steam room of different temperature and humidity modes:

 • «Dry heating»: the air in the sauna is heated by the heating elements of stove. The door of the stove is open. The steam generator is not activated. 
 • «Steam generation mode»: The sauna is heated to 300-330°C by a steam generator and the microclimate is created by the steam generator. The steam generator works in one of the standard modes. The heating elements of the stove are either switched off or on and the door of the stove is closed.
 • «Combination mode»: heating the sauna room and creating a comfortable microclimate in it is ensured by simultaneously operating the steam generator in a selected mode and additional air heating by the heating elements of the stove, through its open door.

In all modes, when the door of the stove is open, the heating elements of the stove and the steam generator are activated by the temperature sensor signal in accordance with the preset temperature in the control panel. When the stove is closed, the heating elements of the sauna heater are activated automatically according to the temperature inside the stove.

The current temperature on the control panel is activated at the same time as the relative humidity in the steam room. 

 

 • Rated voltage in the network :380 V
 • Rated power consumption :16 kW
 • Water tank capacity :14.5 liters.
 • Water capacity (water consumption) :2.5 l./2.5 l./3.6 l.
 • Overall dimensions (WxHxV) :545x520x760
 • Weight of the furnace : 50 kg
 • Mass of stones for steam formation :minimum 66 kg

В електропечах серії Combi передбачена теплоізольована ємність для каменів, що закривається дверима, нагрівання якої здійснюється автономно, незалежно від режиму роботи парогенератора. А сам парогенератор перегрітої пари, залежно від виконання та потужності електропечі, може працювати у двох або трьох режимах за інтенсивністю пароутворення.

Конструктивні особливості печей «Combi», дозволили створювати та підтримувати в парильному приміщенні різні температурно-вологісні режими:

 • «Сухе нагрівання»: нагрівання повітря в парильному приміщенні здійснюється за допомогою ТЕНів кам’янки. Двері  кам’яниці відчинені. Парогенератор не задіяний.
 • «Режим парогенерації»: формування мікроклімату в парильному приміщенні здійснюється перегрітим до 300-330 C парою, що генерується парогенератором. Парогенератор працює в одному зі штатних режимів. ТЕНи кам’яниці або вимкнені, або включені, двері кам’яниці зачинені.
 • «Комбінований режим»: нагрівання парильного приміщення та створення в ньому комфортного мікроклімату забезпечується одночасно працюючим парогенератором у обраному режимі та додатковим нагріванням повітря ТЕНами кам’янки, через її відчинені двері.

У всіх режимах, при відчинених дверях кам’янки ТЕНи кам’янки і парогенератора активуються за сигналом датчика температури відповідно до заданої температури на пульті управління. При закритій кам’янці робота її ТЕНів здійснюється автоматично, залежно від температури всередині кам’янки.

Одночасно зі значенням поточної температури на пульті управління ініціюється також значення відносної вологості в парильному приміщенні.

Пiч виготовляється з нержавіючої сталі. Рекомендується підключати електропіч до центрального водопостачання, за його відсутності допускається підключення до виносного бака.Spa Planet

Lassen Sie uns Sternt

Erzählen Sie uns von Ihrem Traum und wir bieten Ihnen eine Lösung.

  footer texture